Domů > Zprávy > Obsah

Co je to kyselina huminová?

Nov 25, 2015

Huminová kyselina je zlomek huminových látek složených z molekul s dlouhým řetězcem, která má vysokou molekulovou hmotnost, tmavě hnědou barvu a je rozpustná v alkalickém roztoku. Je odvozen od organické složky půdy, humusu, rašeliny a uhlí. Huminová kyselina je fantastický prostředek pro úpravu půdy, zvláště pro půdu, která má nízkou organickou hmotu.