Domů > Zprávy > Obsah

Huminová kyselina Variety druhů

Oct 09, 2017

Huminové kyseliny jsou různé. Přírodní minerální huminová kyselina je převážně zvířecí a zvířecí pozůstatky po mikrobiálním rozkladu tvorby organické hmoty, která je běžná v půdě, rašelině a zvětralém uhlí, růst rostlin a půdní ekosystém hraje důležitou roli.

Huminové kyselé hnojiva hrají hlavní roli v huminové kyselině, po níž následují některé velké, stopové, mikrobiální a další živiny. Komplexní struktura a charakteristika kyseliny huminové, přirozeně se rozhodla, že hnojivo s huminovou kyselinou je multifunkční organické hnojivo. Mezi nimi je zlepšení vlastností půdy jednou z nejdůležitějších úloh huminové kyseliny.

Zlepšená kyselá půda a solná půda

Celková struktura je základem úrodnosti půdy. Místní aplikace humózních hnojiv dokázala, že hnojiva s humózními kyselinami mohou zvýšit strukturu agregátu půdy. Podle Čínské akademie věd Shenyang ekologické aplikační test, aplikace huminových kyselin hnojiva půdy ve vodě stabilní agregáty zvýšil o 10% až 20%; uplatnění testu hnojiv na bázi bio-huminových kyselin, stálé agregátní struktury půdní vody také významně vzrostly. Po použití hnojiva, volná půda, silný růst rostlin, zvýšená odolnost vůči půdě.

Hlavní použití produktů huminové kyseliny v zemědělství

1, může podpořit buněčné dělení a růst, aby se stimulovala plodina, která se má zakořenit, může být použita jako přírodní zakořeněný prášek, může být také použita pro oblékání semen a použití dip korenu.

2, může výrazně zlepšit obsah plodinového cukru tak, aby plodiny s protišedivou schopností zabránit hnilobě, hnilobě kořenů, redukovat škůdce a nemoci, snižovat otevírací sílu rostlinného listu, snížit průsvitnost listů tak, aby se voda zlepšila situace, je přirozený silný agent odolnosti proti suchu.

3, zlepšit strukturu půdy, podporovat tvorbu struktury agregátu půdy, urychlit rozklad převodu organických látek, zejména pro dlouhodobé jednorázové použití chemických hnojiv, opravy strojů, orné půdy způsobené významným efektem zlepšování půdy.

4, neutralizovat pH půdy, sladit hodnotu PH půdy, zvýšit stopové prvky z kořene na listy nebo jiné části provozu zrychleného metabolismu absorpce primárního produktu, čímž se zvýší kvalita zemědělských produktů.

Výrobky s humánní kyselinou jsou hlavní použití v průmyslu

1, briketové pojivo. Přidejte malé množství dobrého zrna, dobré rozložení povrchu tak, aby briketa měla dostatečnou pevnost a stabilitu za tepla a za studena.

2, keramické přísady. Může zlepšit pevnost keramického polotovaru asi o 80%, index plastické hmoty 40% nebo více, může zvýšit bláto, tekutý kalený tekutý proud o více než 50%, je dobrý gelant, zlepšuje zelené tělo modrých květin a jeho absorpční kapacitu z glazury

3 pomůcky pro vrtání oleje. Může zlepšit mazání stěny, efektivita zapínání proti sklopení je významná.

4, mohou být použity jako krmivo, lékařské přísady, kotelní čisticí prostředky a stabilizátory kvality vody.