Domů > Zprávy > Obsah

Aminokyselinové výživové složky

Jun 06, 2017

Aminokyseliny jsou nejzákladnějšími látkami tvořícími bílkoviny v organizmech a souvisejí s životními aktivitami a jsou základními jednotkami proteinových molekul v organizmech, aminokyseliny, které jsou úzce spjaty s životními aktivitami organismů. Má specifickou fyziologickou funkci v protilátce a je jednou z nepostradatelných živin v organismu.

Aminokyselinová hnojiva jsou založená na rostlinných aminokyselinách, které využívají svou obrovskou povrchovou aktivitu a absorpční kapacitu, živiny (dusík, fosfor, draslík, železo, aminokyselina měď, mangan, zinek, hliník, bór atd.) růst a vývoj lidských rostlin a organické a anorganické sloučeniny tvořené přidáním a komplexací. Toto hnojivo může nejen udržet spoustu elementů pomalým uvolňováním a plným využitím, ale také může zajistit stabilitu a dlouhodobý účinek stopových prvků. Má dobrý účinek na zvýšení dýchání rostlin, zlepšení procesu redoxu rostlin a podporu metabolismu rostlin. Aminokyselina Může podporovat tvorbu fotosyntézy a chlorofylu a fyziologické a biochemické procesy, jako je aktivita oxidů, aktivita enzymů, klíčení semen, absorpce živin a růst a vývoj kořenů, mají zřetelné propagační a aktivační účinky . Zejména její afinita k rostlinám není srovnatelná s jinou látkou. Účinnost aminokyselinových hnojiv určuje dlouhodobý účinek organického hnojiva, rychlé působení hnojiva, stabilitu biologického hnojiva a účinnost mikroprvků. Tento článek se zabývá především aplikací aminokyselin v zemědělství v tomto hnojivu.

Aglomerace půdy je základní jednotkou struktury půdy. Použití aminokyselin, může změnit půdní sůl příliš vysoká, alkalické příliš silné, disperze půdních částic, fyzikální a chemické vlastnosti strukturního rozdílu půdy, podporovat tvorbu aglomerace půdy, po aplikaci aminokyseliny, aminokyseliny půdní nános hustota se výrazně snížila, celková porozita a kapacita zadržování vody se zvýšila, což přispělo ke zlepšení schopnosti ochrany půdy a hnojení půdy, čímž se vytvořily příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin.

Půdní mikroorganismus je jedním z důležitých faktorů v složení půdy, přeměně půdní organické a anorganické jakosti, cyklování živin a tvorba enzymů v procesu rostlinné činnosti. Aminokyseliny mohou podporovat půdní mikrobiální aktivity, zvyšovat počet půdních mikroorganismů, zvyšovat aktivitu půdních enzymů, velké množství domácích i zahraničních výzkumných dat potvrdilo, že aplikace aminokyselin může způsobit aerobní bakterie, aktinomycety, rozklad vláken počtem bakterií. Je výhodné urychlit mineralizaci organické hmoty a podpořit uvolňování živin.

S rychlým rozvojem chemického průmyslu se výrobní a aplikační množství chemických hnojiv zvyšuje a aplikace chemických hnojiv hrála důležitou roli v rozvoji zemědělské produkce, ale problémy, jako je nárůst aplikace hnojiv, náklady na investice a snížení využívání hnojiv se postupně odrážejí.